Disclaimer & Privacy
De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de websites van HOLCON. Door gebruik te
maken van deze website, stemt u in met deze voorwaarden.

Verantwoordelijkheid
Deze website bevat informatie afkomstig van HOLCON. Ondanks de grote zorgvuldigheid en
nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan de informatie incorrect en/of
incompleet zijn. In geen enkel geval is HOLCON of een haar aan gelieerde onderneming aansprakelijk
voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze website. Tevens behoudt
HOLCON te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in alle informatie die
op deze website getoond wordt, aan te brengen.

E-mailgebruik
Elke e-mail die binnenkomt bij HOLCON wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet geheel uit te
sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. HOLCON kan in geen enkel geval hiervoor
aansprakelijk worden gesteld.

Link naar website derde(n)
Deze website kan een link aangeven naar een of meerdere websites die door andere partijen dan
HOLCON worden geëxploiteerd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt.
HOLCON heeft geen zeggenschap over deze websites, en kan derhalve niet verantwoordelijk worden
gehouden voor de inhoud ervan.

Copyright
Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is eigendom van HOLCON en is beschermd door
copyright, handelsmerk en andere intellectuele rechten. Het materiaal mag alleen gebruikt en geprint
worden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Het materiaal mag niet worden gereproduceerd,
verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder dat daarvoor schriftelijke goedkeuring is verkregen van
HOLCON.
Voor meer informatie over het gebruik van het materiaal, kunt u contact opnemen met HOLCON.

Disclaimer & PrivacyMeest gestelde vragenSitemap